จอห์นสัน เริ่มใช้หลักปรัชญา “คุณค่า สุขภาพและการแบ่งปัน” ตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งทำให้เราต้องมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการออกแบบและการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกายอันดับหนึ่งในเอเซีย และเป็นอันดับสามของโลก